Новини
30.04.2024
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Виж

26.04.2024
Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. във формат ESEF.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. във формат ESEF.

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени