Новини
31.05.2021
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Виж

28.05.2021
Aктуаризирани материали за РГОСА на 14.06.2021 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи актуализирана покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2021 г., във връзка с получено на 28.05.2021 г. Уведомление по чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК. Искането по чл. 223а от ТЗ е вписано в Търговския регистър с № 20210528091131. Актуализирани са материалите по дневния ред, в т.ч. и по т. 17 (нова).

Виж

14.05.2021
Материали за Редовно годишно събрание на акционерите на 14.06.2021 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2021 г.

Виж

05.05.2021
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на  2021 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени