Полезни връзки
Медия, в която Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ публикува регламентираната информация е Инфосток ООД
http://www.infostock.bg/
Национална агенция по приходите
http://www.nap.bg
Централен Депозитар АД
http://www.csd-bg.bg
Комисия за финансов надзор
http://www.fsc.bg
Българска фондова борса
http://www.bse-sofia.bg

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени