Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024
изтегли

Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. - формат ESEF
изтегли

Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г. - формат ESEF
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г. с добавен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени