Новини
30.03.2023
годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г. във формат ESEF.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г. във формат ESEF.

виж

16.03.2023
Материали за извънредно общо събрание на акционерите с дата на провеждане 18.04.2023 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 18.04.2023 г.

виж

16.03.2023
Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите с дата 03.04.2023 г.

виж

15.03.2023
Уведомление по чл. 89л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съобщение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) акции на “Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ по чл. 89л, ал. 1 от Закона за  публичното предлагане на ценни книжа.

Прикачени файлове:
Решение на СД от 15.03.2023 г.
Съобщение за удължаване на подписката
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени