Новини
26.06.2024
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите с дата 12.07.2024 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите с дата 12.07.2024 г.

Виж

26.06.2024
Протокол от Редовно годишно събрание на акционелите проведено на 21.06.2024 г.

На 21 юни 2024 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" 10, ет. 1 се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. 

Виж

18.06.2024
Съобщение за успешно приключила подписка

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя съобщение за успешно приключила подписка за записване на емисия обикновени, безналични, поименни свободнопрехвърляеми варанти.

виж

07.06.2024
Допълнение на Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2024 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представя допълнение към материалите за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2024 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени