Новини
03.02.2017
Представяне на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 06.03.2017 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 06.03.2017 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени