Новини
03.05.2012
Свикване на Редовно годишно общо събрание

Съветът на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.06.2012 г. от 13.30 часа в гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", хотел "Азалия", Конферентна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Общата събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2012 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Виж 

02.05.2012
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2012 г.

   Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени