Новини
14.06.2012
Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

На 11 юни 2012 г. от 13.30 часа в гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", х-л "Азалия", конферентна зала се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. Заседанието протече, съгласно обявения дневен ред. Акционерите:

 • приеха годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.
 • приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
 • приеха доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.
 • приеха доклада на одитния комитет за финансовата 2011 г.
 • приеха промяна в състава на одитния комитет
 • приеха отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
 • освободиха от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
 • приеха промяна в състава на СД и в управлението на дружеството
 • избраха регистриран одитор за финансовата 2012 г.
 • определиха възнагражденията на СД за финансовата 2012 г.
 • приеха да не се разпределя дивидент, с оглед на отчетената от дружеството загуба за 2011 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени