Новини
30.01.2023
Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г, 

Виж

30.01.2023
Проспект за публично предлагане на акции 1 300 000 броя акции на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ с емисионна стойност 21.50 лева и с номинал 1 лев. всяка една.

Проспект за публично предлагане на акции 1 300 000 броя акции на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ с емисионна стойност 21.50 лева и с номинал 1 лев. всяка една.

Виж

19.01.2023
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 18.01.2022 г.

На 18 януари 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. 

Виж

04.01.2023
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 03.01.2023 г.

На 03 януари 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието е без кворум.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени