"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ се управлява от Съвета на директорите в състав:

Зорница Пламенова Ботинова – Председател на Съвета на Директорите

Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Златко Георгиев Петров – Директор за връзки с инвеститорите

За нас
Управление История
 
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени