Новини
13.05.2016
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 24.06.2016 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 24.06.2016 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени