Новини
29.02.2024
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г. с добавен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

 
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени