Новини
30.09.2020
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

"Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Виж

30.09.2020
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

"Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Виж

30.09.2020
Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

"Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. В него са приложени и междинни отчети 

на специализираните дружество по чл.22а от ЗДСИЦ.

Виж

30.09.2020
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

"Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, представя междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Виж

01.09.2020
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ

Актуализирана е политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени