Новини
31.07.2020
Материали за Редовно годишно събрание на акционерите на 31.08.2020 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 31.08.2020 г.

Виж

31.07.2020
Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Виж

31.07.2020
Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени