Новини
31.01.2022
Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

Виж

13.01.2022
проведено Извънредно общо събрание на акционерите на 10.01.2022 г.

На 10 януари 2022 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени