Новини
30.07.2021
Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.

Болкан енд сий пропъртис представя своя Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г., като към него са приложени и отчетите на 

специализираните дружества по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС.

Виж

09.07.2021
Нов Устав

На 08 юли 2021 г. по партидата на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ в Търговския регистър е вписан нов Устав на Дружеството.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени