Новини
01.08.2022
Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г, като към него е приложен и отчета на специализираното му дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС

Виж

 

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени