Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.
изтегли

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. със добавени отчети на специализираните дружества по чл.22а от ЗДСИЦ
изтегли

Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.
изтегли

Годишен финансов отчет за 2019 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени