Новини
30.07.2013
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕН ОТЧЕТ за второ тримесечие на 2013 г.

Виж

29.07.2013
Представяне на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 13.09.2013 г.

Виж

01.07.2013
Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

На 28 юни 2013 г. от 10.30 часа в гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", х-л "Азалия", конферентна зала се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. Заседанието протече, съгласно обявения дневен ред с изключение на т. 10. По тази точка има указание от КФН да не се подлага на гласуване. 

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени