Новини
29.06.2021
Правила за управлението на рисковете на Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Приети са Правила за управлението на рисковете на Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Виж

29.06.2021
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ

Актуализирана е политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ

Виж

29.06.2021
Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

На 29 юни 2021 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

14.06.2021
Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

На 14 юни 2021 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени