Новини
19.08.2020
Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. със добавени отчети на специализираните дружества по чл.22а от ЗДСИЦ

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представя Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г с добавени финансови отчети на специализираните дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени