Новини
30.03.2020
Уведомление във връзка с ЗМДВИП

Уведомление във връзка със ЗМДВИП за удължаване на срокове за представяне на финансово - отчетна информация 

02.03.2020
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

"БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, представя своя междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени