Новини
19.06.2023
Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите от 16.06.2023 г.

На 16 юни 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" 10, ет. 1 се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. 

Виж

01.06.2023
Актуализирани материали за РГОСА с дата 16.06.2023 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи актуализирана покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2023 г., във връзка с получено на 01.06.2023 г. Уведомление по чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК. Искането по чл. 223а от ТЗ е вписано в Търговския регистър с № 20230601152203. Актуализирани са материалите по дневния ред, в т.ч. и по т. 10 (нова).

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени