Новини
01.03.2019
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си консолидиран финанов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени