Новини
30.04.2019
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си финанов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Виж

30.04.2019
Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи годишния си консолидиран финанов отчет за 2018 г.

виж

09.04.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 09.04.2019 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

08.04.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 08.04.2019 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

01.04.2019
Годишен финансов отчет за 2018 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести Годишен финансов отчет за 2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени