Новини
09.12.2021
Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 10.01.2022 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 10.01.2022 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени