Новини
18.07.2024
Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, в който са посочени актуалните параметри по емитираната облигационна емисия с присвоен ISIN код: BG2100013213 ,във връзка с решението на ОСО от 12.07.2024 г..

виж

17.07.2024
Уведомление за значително дялово участие

На 17.07.2024 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

16.07.2024
Проведено общо събрание на облигационерите на "БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ на 12.07.2024 г.

На 12 юли 2024 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" 10, ет. 1, ап. 1 се проведе Общо събрание на облигационерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени