Новини
24.04.2023
Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. - формат ESEF

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя годишен консолидиранфинансов отчет за 2022 г. във формат ESEF.

Виж

20.04.2023
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 18.04.2023 г.

На 18 април 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието е без кворум.

Виж

03.04.2023
Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, в който са посочени актуалните параметри по емитираната облигационна емисия с присвоен ISIN код: BG2100013213 ,във връзка с решението на ОСО от 03.04.2023 г..

Виж

03.04.2023
Проведено общо събрание на облигационерите на 03.04.2023 г.

На 03 април 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Общо събрание на облигационерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени