Новини
31.07.2018
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си финанов отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени