"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ се управлява от Съвета на директорите в състав:

Зорница Пламенова Ботинова – Председател на Съвета на Директорите

Зорница Пламенова Ботинова (родена 1981 г.) е Председател на Съвета на директорите на Дружеството от юни 2012 г. Завършила е висше образование през 2005 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов и притежава магистърска степен по "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия". Директор за връзки с инвеститорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна (05.2009 г. - 04.2012 г.); Счетоводител в "Холдинг Варна" АД, гр. Варна (05.2009 г. - до момента); Главен счетоводител на ИП "Реал Финанс" АД, гр. Варна (06.2011 г. – до момента); Главен счетоводител на ИП "Наба Инвест" АД, гр. Варна (05.2006 г. – 05.2009 г.).

Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Людмила Николова Даскалова (родена 1975 г.) е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството от октомври 2007 г. Завършила е висше образование през 1999 г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и притежава магистърска степен по "Право". Юристконсулт в "Ескана" АД, гр. Варна (22.05.2002 г. - до момента); Адвокат във Варненска адвокатска колегия, гр. Варна (22.08.2002 г. – 15.07.2004 г.); Стажант в Окръжен съд – гр. Варна (22.02.2000 г. – 22.02.2001 г.).

Илина Николаева Клок – Член на Съвета на директорите

Илина Николаева Клок (родена 1981 година) е член на Съвета на директорите на Дружеството от юни 2009 г. Завършила е висше образование през 2004 г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и притежава бакалавърска степен по Бизнес комуникации. Сътрудник в "Холдинг Варна" АД, гр. Варна (10.2009 г. - до момента); Сътрудник в "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД, гр. Варна (2009 г.); Рекламен мениджър на "Алфа радио" гр. Варна (2008 г. – 2009 г.); Секретар, зам. координатор – студио, архивиране на ТВ продукция, изготвяне на телевизионна програма на регионална телевизия "Варна ТВ, гр. Варна (2003 г. – 2008 г.).

Мария Дончева Радушева – Директор за връзки с инвеститорите

Мария Дончева Радушева (родена 1991 година) е Директор за връзки с инвеститорите от януари 2018 г. Завършила е висше образование през 2015 г. в Икономически университет – Варна и притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол. Счетоводител в „Холдинг Варна“ АД, гр. Варна (от 08.2017 г. – до момента).
За нас
Управление История
 
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени