Новини
30.05.2019
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си консолидиран финанов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Виж

23.05.2019
Допълнение към Aктуаризирани материали за ГОСА след вписване на искане по чл.223а от ТЗ вх.№201905170844409

виж

17.05.2019
Актуализирани материали за ГОСА след вписване на искане по чл.223а от ТЗ вх.№201905170844409

виж

13.05.2019
Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.. Допълнени са материалите свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно

общото събрание в т.4 и т.7

Виж

12.05.2019
Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.

Виж

07.05.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 07.05.2019 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени