Новини
30.01.2019
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си финанов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

Виж

02.01.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 02.01.2018 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени