Новини
03.09.2021
Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 08.10.2021

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 08.10.2021 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени