Новини
05.05.2017
Представяне на покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.06.2017 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.06.2017 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени