Новини
30.07.2019
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

"Болксн енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи междинния си финанов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени