Допълнение към Aктуализирани материали за ГОСА след вписване на искане по чл.223а от ТЗ вх.№201905170844409
изтегли

Aктуаризирани материали за ГОСА след вписване на искане по чл.223а от ТЗ вх.№201905170844409
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени