Материали за Редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени