Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 06.12.2016 г.
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2016 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени