Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 13.09.2013 г.
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени