Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 30.09.2015 г.
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2015 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени