Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.08.2020 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени