Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК
изтегли

Уведомление за значително дялово участие
изтегли

Покана и материали за свикване на Общо събрание на облигационерите на 12.07.2024 г.
изтегли

Съобщение за успешно приключила подписка
изтегли

Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК
изтегли

Покана и материали за свикване на Общо събрание на облигационерите на 23.05.2024 г.
изтегли

Решение на СД за издаване на емисия варанти
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени