Прогнозен график на първичното публично предлагане на варанти на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ
изтегли

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК от „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ за първично публично предлагане на емисия варанти, ISIN код BG9200001246
изтегли

Проспект за първично публично предлагане в размер до 3 000 000 броя варанти , които ще бъдат издадени от "Болкан енд сии пропъртис"АДСИЦ.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени