Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите от 08.10.2021
изтегли

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите от 08.10.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 29.06.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 29.06.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 29.06.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 14.06.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 14.06.2021
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 14.6.2021 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени