Протокол от Общо събрание на акционерите от 29.06.2009 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени