Устав
изтегли

Устав
изтегли

Правила за управлението на рисковете на Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС
изтегли

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени