Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021г. със добавени отчети на специализираните дружества по чл.28. ал.1 от ЗДСИЦДС
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
изтегли

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.
изтегли

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени