Годишен финансов отчет за 2011 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за Q4_2011
изтегли

Междинен финансов отчет за Q3_2011
изтегли

Междинен финансов отчет за Q2_2011
изтегли

Междинен финансов отчет за Q1_2011
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени