Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
изтегли

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF
изтегли

Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за 'четвърто тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени